среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie plotki PCV na plot i bramkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu do urzędu prócz szczególnych wypadków.

Konstrukcja sztachetki plastykowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie oprócz szczególnych wypadków.

Sztachety z PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenie PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno określać formę ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu a także planowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dodać deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy ploty z Winylu na plot i bramę ogrodzeniowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy zamierzane balustrady plastykowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji jak przewidywane sztachetki PVC na plot i furtkę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий